What is the path to my users files?

The path is /home/username/public_html

  • 17 Корисниците го најдоа ова како корисно
Дали Ви помогна овој одговор?

Понудени резултати

What is the local path to perl?

The path to perl is /usr/local/bin/perl

What is the path to convert for ImageMagick?

Try the following paths till one works: /usr/bin/ >>> /usr/local/bin/convert...

What is the path to ImageMagick?

The path to ImageMagick is /usr/bin/

What is the path to Pear?

The path to pear is /usr/local/bin/pear

What is the path to PHP?

The path to PHP is /usr/bin/php